การให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โดย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หัวข้อบรรยาย

  • การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติก
  • การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทเซรามิก
  • การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทไม้และกระดาษ
  • การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม
  • อ่านฉบับเต็ม

Off Canvas menu