วิธีทดสอบ Bisphenol A, BADGE และ อนุพันธ์ของ BADGE ในภาชนะกระป๋องบรรจุอาหาร

โดย นางสุมาลี ทัั่งพิทยกุล

Bisphenol A , BPA

  • เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยหมู่ฟีนอล จำนวน 2 กลุ่ม (R-OH)
  • เป็นสารที่เป็นโครงสร้างหลัก (building block) ของพลาสติกที่
    สำคัญและสารเจือปนในพลาสติก (plastic additive)
  • ปริมาณการผลิต 2 – 3 ล้าน เมตริกตัน (2000-3000 ล้านกิโลกรัม)
  • เป็นโมโนเมอร์ที่สำคัญในการผลิต โพลีคาร์บอเนต

อ่านฉบับเต็ม

Off Canvas menu