ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home

คณะผู้บริหารบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัดและบริษัทในเครือจากประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียน สาขาวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อีเมล พิมพ์

       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดี และผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในเครือบริษัทเนสท์เล่จำกัด นำโดยนายลีโอเนล บูรัทติ ผู้จัดการภูมิภาคเอเซียและแอฟริกา พร้อมกับ ดร.แดเนียล แฮมเมอร์ นางสาวคารีนา แชห์  จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่ สิงคโปร์ นางทัศนีย์ เลขากุลพรและนายปรัตถกร เอี่ยมอร่าม จากศูนย์ประกันคุณภาพเนสท์เล่ ประเทศไทย

       ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารในเครือบริษัทเนสท์เล่ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารของอาเซียนสาขาวัสดุสัมผัสอาหารและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารเพื่อความร่วมมือกันต่อไป

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 14:30 น. )