ASEAN Center for Food Contact Materials Testing

  • English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
You are here: Home Legislation/Specification THAI Legislation วัสดุสัมผัสอาหารและบรรจุอาหารประเภทพลาสติก (ตอน 1)

วัสดุสัมผัสอาหารและบรรจุอาหารประเภทพลาสติก (ตอน 1)

E-mail Print

       วัสดุสัมผัสอาหาร ปัจจุบันนิยมใช้ทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  กระบวนการผลิตมักใช้สารเคมี หรือเติมสารบางชนิด ได้แก่ สารตั้งต้น มอนอเมอร์ เป็นสารที่มีมวลโมเลกุลต่ำซึ่งใช้ในการเตรียมวัสดุพอลีเมอร์ แม้ว่าจะถูกกำจัดออกไปโดยการกรองหรือระบบสูญญากาศ   แต่อาจมีการตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ และสารเติมแต่ง พลาสติไซเซอร์ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการใช้งาน  และใช้เป็นสารหล่อลื่นหรือลดความฝืดในเนื้อพลาสติก รวมทั้งเป็นสารที่ช่วยชะลอการติดไฟและช่วยให้พอลีเมอร์ทนต่ออุณหภูมิได้สูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีสารเพิ่มความคงตัว เบนโซฟีโนน ช่วยยืดอายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งใช้เฉพาะกับหมึกพิมพ์และน้ำมันเคลือบเงา  โดยใช้ภายนอกของบรรจุภัณฑ์  เนื่องจากมีมวลโมเลกุลต่ำทำให้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอาหารได้  ซึ่งปริมาณของการเคลื่อนย้ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สัมผัสกับอาหารและความหนาของบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุสัมผัสอาหารต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ

Click to download in MP3 format (1.89MB)
Last Updated ( Monday, 16 July 2012 07:13 )